: "" ( )
1
:40102272B
:RUR
:1 000
:3000 000 000
:12.02.2004
:15.02.2009
:1,2 - 9,91% . 3-10 -
:2 ()
:14 2005 98,87%